myvietrelationship's Recent Activity

 1. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Chuyên Bán Bột Cá Biển Nguyên Chất 0909922617 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài...

  15/11/18 lúc 18:28
 2. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Cần Bán Giống Khoai Môn Sáp Ruột Vàng 0937392133 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài...

  15/11/18 lúc 18:25
 3. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Chuyên Cung Cấp Gừng Giống Số Lượng Lớn 0909922617 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài...

  15/11/18 lúc 18:23
 4. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề Điện tử, Điện máy Cung Cấp Giống Khoai Môn Cao Chỉ Tím 0909922617 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài...

  15/11/18 lúc 18:20
 5. myvietrelationship left a message on tienlich123's profile.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón với chỉ tiêu sau: a. Bột cá 15 - Đạm: 15% min - Tro : 20 - 25% - Xuất xứ Việt...

  15/11/18 lúc 18:19
 6. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Chuyên Bán Bột Cá Biển Nguyên Chất 0909922617 Ms.hằng.

  Vỏ mè trích ly với các thành phần sau: Độ đạm : 10% Độ ẩm : 10% max Xuất xứ Việt Nam Chúng tôi giao hàng tận nơi với số lượng tối...

  15/11/18 lúc 15:36
 7. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Cần Bán Giống Khoai Môn Sáp Ruột Vàng 0937392133 Ms.hằng.

  Vỏ mè trích ly với các thành phần sau: Độ đạm : 10% Độ ẩm : 10% max Xuất xứ Việt Nam Chúng tôi giao hàng tận nơi với số lượng tối...

  15/11/18 lúc 15:32
 8. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Chuyên Cung Cấp Gừng Giống Số Lượng Lớn 0909922617 Ms.hằng.

  Vỏ mè trích ly với các thành phần sau: Độ đạm : 10% Độ ẩm : 10% max Xuất xứ Việt Nam Chúng tôi giao hàng tận nơi với số lượng tối...

  15/11/18 lúc 15:27
 9. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề Điện tử, Điện máy Cung Cấp Giống Khoai Môn Cao Chỉ Tím 0909922617 Ms.hằng.

  Vỏ mè trích ly với các thành phần sau: Độ đạm : 10% Độ ẩm : 10% max Xuất xứ Việt Nam Chúng tôi giao hàng tận nơi với số lượng tối...

  15/11/18 lúc 15:22
 10. myvietrelationship left a message on azurelight's profile.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp các loại bắp non theo kích cỡ có nhận gia công đóng khay và phân phối khắp thị trường trong và ngoài...

  15/11/18 lúc 15:19
 11. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Chuyên Bán Bột Cá Biển Nguyên Chất 0909922617 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển đạm 50,55,60 với chỉ tiêu sau: Bột cá đạm 50 : Đạm: 50% , Tro: 20 max, Ẩm : 10% Bột cá...

  15/11/18 lúc 15:12
 12. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Cần Bán Giống Khoai Môn Sáp Ruột Vàng 0937392133 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển đạm 50,55,60 với chỉ tiêu sau: Bột cá đạm 50 : Đạm: 50% , Tro: 20 max, Ẩm : 10% Bột cá...

  15/11/18 lúc 15:09
 13. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề TQ Chuyên Cung Cấp Gừng Giống Số Lượng Lớn 0909922617 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển đạm 50,55,60 với chỉ tiêu sau: Bột cá đạm 50 : Đạm: 50% , Tro: 20 max, Ẩm : 10% Bột cá...

  15/11/18 lúc 15:06
 14. myvietrelationship đã trả lời vào chủ đề Điện tử, Điện máy Cung Cấp Giống Khoai Môn Cao Chỉ Tím 0909922617 Ms.hằng.

  Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển đạm 50,55,60 với chỉ tiêu sau: Bột cá đạm 50 : Đạm: 50% , Tro: 20 max, Ẩm : 10% Bột cá...

  15/11/18 lúc 15:03
 15. myvietrelationship left a message on Duyanhsao's profile.

  Vỏ mè trích ly với các thành phần sau: Độ đạm : 10% Độ ẩm : 10% max Xuất xứ Việt Nam Chúng tôi giao hàng tận nơi với số lượng tối...

  15/11/18 lúc 15:02
Đang tải...